Verdediging in strafzaken Kantoor: 0318 553474 | MR. van Schaik: 06 5122 3418 Ook buiten kantooruren bereikbaar

Optimale bereikbaarheid en maximale inzet

VAN SCHAIK, gespecialiseerd en meer dan 28 jaar ervaring in het strafrecht. De verdachte heeft in onze rechtsstaat recht op bijstand van en verdediging door een strafadvocaat. VAN SCHAIK zorgt voor optimale advisering en bijstand in alle bestaande strafrechtelijke en daaraan verwante procedures. Ook personen in bijzondere trajecten, zoals kroongetuigen en/of bedreigde getuigen, hebben recht op bijstand en verdediging. VAN SCHAIK is ook in staat en bereid rechtzoekenden in dit soort zeer gecompliceerde kwesties bij te staan.

VAN SCHAIK per definitie partijdig. Het belang van de cliënt is hét uitgangspunt. Elke zaak is anders. De ene keer zal het advies zijn om te zwijgen, de andere keer om zo uitgebreid mogelijk verklaren. Dan weer moeten in een zo vroeg mogelijk stadium getuigen, of deskundigen worden gehoord. De cliënt krijgt altijd een advies op maat.

Lees hier hoe deze score tot stand komt

public

UITGEBREID NETWERK

VAN SCHAIK werkt samen met strafrechtadvocaten in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Tevens kan van de diensten van een zelfstandig werkend reclasseringsambtenaar gebruik worden gemaakt, die er over het algemeen ervoor kan zorgen dat op korte termijn een reclasseringsrapportage wordt opgemaakt.

book

STRAFRECHT

VAN SCHAIK staat voor alles wat met strafrecht te maken heeft. Ook is VAN SCHAIK in staat op verzoek van andere advocaten, notarissen, accountants, of andere doorverwijzers bepaalde kwesties of dossiers te beoordelen op de strafrechtelijke consequenties.

Nieuws

CONTACT

mail
phone

Contact

Het kantoor
Tel. +31 (0)318 55 34 74
Fax +31 (0)318 55 34 73

Mr. Van Schaik
+31 (0)6 512 234 18

directions

Adres

Ons adres is
Plesmanstraat 31
3905 KZ  Veenendaal

OVER ADVOCATENKANTOOR VAN SCHAIK

U bent altijd vrij om persoonlijk contact op te nemen met Advocatenkantoor van Schaik.

GRATIS ADVIES

Zwijgrecht en geen toestemming geven

Als u als verdachte wordt uitgenodigd om op het politiebureau een verklaring af te leggen, of u wordt elders ondervraagd, beroept u zich dan op uw zwijgrecht en vraag onmiddellijk om een gespecialiseerd strafadvocaat. Vraag om VAN SCHAIK, ook buiten kantoortijden telefonisch, of per email bereikbaar. Geef nooit toestemming voor binnentreden, huiszoeking, of andere inbreukmakende maatregelen. Het geven van toestemming betekent verlies van rechten. Vraag naar VAN SCHAIK.

Ontkennen is niet hetzelfde als zwijgen. Een ontkenning, die leugenachtig is, kan tegen u als bewijs worden gebruikt.

Eerste gesprek met VAN SCHAIK

In een eerste gesprek kan u worden uitgelegd, of het in uw zaak verstandig is te blijven zwijgen, of om juist beperkt, of zo veel mogelijk te verklaren.

Denk niet, dat indien u onschuldig bent, u niets te vrezen hebt. Ook in uw onschuld kunt u een voor uzelf belastende verklaring afleggen. Raadpleeg op tijd VAN SCHAIK.

Geloof de politie niet…

Geloof de politie niet, als er wordt gezegd dat alleen criminelen een strafadvocaat nodig hebben en dat alleen zij zich op hun zwijgrecht beroepen. Geloof de politie niet, als er wordt gezegd dat u na een bekennende verklaring naar huis mag.
Geloof de politie niet, als er tegen u wordt gezegd dat VAN SCHAIK niet te bereiken is. VAN SCHAIK is immers 24/7 per telefoon en email bereikbaar.

STRAFRECHT

Het rechtsgebied strafrecht bestaat uit verschillende deelgebieden. Om u wegwijs te maken binnen het strafrecht zijn hieronder enkele deelgebieden genoemd. Beweeg uw muis over de titels voor een samenvatting of klik op een item om er meer over te lezen.

info

Commuun of Algemeen strafrecht

De algemeen strafrechtelijke praktijk, heeft betrekking op vermogensdelicten, levensdelicten en andere strafbare feiten

directions_car

Verkeersstrafrecht

Terugvordering van ingevorderde rijbewijzen, snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, verkeersongevallen, dood door schuld

gavel

Jeugdstrafrecht

Minderjarigen en jongvolwassenen die in aanraking komen met het strafrecht

multiline_chart

Financieel en Economisch strafrecht

Fraude, milieu, bijstand in het kader van controle en opsporing door bijzondere diensten als FIOD, AID, enz.

hourglass_empty

TBS

Bijstand in procedures ter verlenging TBS en daaraan gerelateerde procedures

business_center

Penitentiair recht

Bescherming van de rechtspositie van gedetineerden

person_search

Kroongetuigen en/of bedreigde getuigen

Personen in bijzondere trajecten, zoals kroongetuigen en/of bedreigde getuigen hebben recht op bijstand en verdediging.

book

Aan het strafrecht verwante procedures

Onder andere bezwaar en beroep tegen instanties

Menu