Website statistieken, LetsStat X9

Optimale bereikbaarheid en maximale inzet

VAN SCHAIK, gespecialiseerd en meer dan twintig jaar ervaring in het strafrecht. De verdachte heeft in onze rechtsstaat recht op bijstand van en verdediging door een strafadvocaat. VAN SCHAIK zorgt voor optimale advisering en bijstand in alle bestaande strafrechtelijke en daaraan verwante procedures. Ook personen in bijzondere trajecten, zoals kroongetuigen en/of bedreigde getuigen, hebben recht op bijstand en verdediging. VAN SCHAIK is ook in staat en bereid rechtzoekenden in dit soort zeer gecompliceerde kwesties bij te staan.

VAN SCHAIK per definitie partijdig. Het belang van de cliënt is hét uitgangspunt. Elke zaak is anders. De ene keer zal het advies zijn om te zwijgen, de andere keer om zo uitgebreid mogelijk verklaren. Dan weer moeten in een zo vroeg mogelijk stadium getuigen, of deskundigen worden gehoord. De cliënt krijgt altijd een advies op maat.

Uitgebreid netwerk

VAN SCHAIK werkt samen met strafrechtadvocaten in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Tevens kan van de diensten van een zelfstandig werkend reclasseringsambtenaar gebruik worden gemaakt, die er over het algemeen ervoor kan zorgen dat op korte termijn een reclasseringsrapportage wordt opgemaakt.

Strafrecht

VAN SCHAIK staat voor alles wat met strafrecht te maken heeft. Ook is VAN SCHAIK in staat op verzoek van andere advocaten, notarissen, accountants, of andere doorverwijzers bepaalde kwesties of dossiers te beoordelen op de strafrechtelijke consequenties.

Over J.P.A. van Schaik

U bent altijd vrij om persoonlijk contact op te nemen met Advocatenkantoor van Schaik.

mr. J.P.A. (Jan Peter) van Schaik

Specialist strafrecht (algemeen, internationaal, financieel en economisch) en lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA).

schaik@advocatenkantoorvanschaik.nl
Tel. +31 (0)6 512 234 18

mr. A. (Ashley) van der Poel

Strafrechtadvocaat (algemeen strafrecht, waaronder levensdelicten, zedenzaken, opiumwet, verkeer en wapens).

poel@advocatenkantoorvanschaik.nl
Tel. +31 (0)6 105 198 45

Gratis advies

Zwijgrecht en geen toestemming geven

Als u als verdachte wordt uitgenodigd om op het politiebureau een verklaring af te leggen, of u wordt elders ondervraagd, beroept u zich dan op uw zwijgrecht en vraag onmiddellijk om een gespecialiseerd strafadvocaat. Vraag om VAN SCHAIK, ook buiten kantoortijden telefonisch, of per email bereikbaar. Geef nooit toestemming voor binnentreden, huiszoeking, of andere inbreukmakende maatregelen. Het geven van toestemming betekent verlies van rechten. Vraag naar VAN SCHAIK.

Ontkennen is niet hetzelfde als zwijgen. Een ontkenning, die leugenachtig is, kan tegen u als bewijs worden gebruikt.

Eerste gesprek met VAN SCHAIK

In een eerste gesprek kan u worden uitgelegd, of het in uw zaak verstandig is te blijven zwijgen, of om juist beperkt, of zo veel mogelijk te verklaren.

Denk niet, dat indien u onschuldig bent, u niets te vrezen hebt. Ook in uw onschuld kunt u een voor uzelf belastende verklaring afleggen. Raadpleeg op tijd VAN SCHAIK.

Geloof de politie niet…

Geloof de politie niet, als er wordt gezegd dat alleen criminelen een strafadvocaat nodig hebben en dat alleen zij zich op hun zwijgrecht beroepen. Geloof de politie niet, als er wordt gezegd dat u na een bekennende verklaring naar huis mag.
Geloof de politie niet, als er tegen u wordt gezegd dat VAN SCHAIK niet te bereiken is. VAN SCHAIK is immers 24/7 per telefoon en email bereikbaar.

Strafrecht

Het rechtsgebied strafrecht bestaat uit verschillende deelgebieden. Om u wegwijs te maken binnen het strafrecht zijn hieronder enkele deelgebieden genoemd. Beweeg uw muis over de titels voor een samenvatting of klik op een item om er meer over te lezen.