ACHTERVOLGING DOOR POLITIE IS GEEN POGING DOODSLAG, VRIJSPRAAK DOOR RECHTBANK

ACHTERVOLGING DOOR POLITIE IS GEEN POGING DOODSLAG, VRIJSPRAAK DOOR RECHTBANK
Achtervolgd door de politie, reed cliënt met zeer hoge snelheid, namelijk 180 km/u, en sneed het politievoertuig dat hem kort was genaderd op de rijbaan links naast hem, eenmalig af.
Hoewel de officier van justitie poging doodslag bewezen achtte en ondermeer een gevangenisstraf van 18 maanden eiste, heeft de rechtbank cliënt conform het pleidooi vrijgesproken.
Volgens de rechtbank hebben de specifieke omstandigheden geleid tot een gevaarlijke situatie voor de verbalisanten, nu zij sterk moesten uitwijken voor verdachte terwijl zich aan hun linkerzijde een vangrail bevond die dat uitwijken bemoeilijkte. Echter uit het strafdossier blijkt niet van concrete andere gevaarzettende omstandigheden waaruit volgt dat en in welke mate een ongeval met dodelijke afloop, dan wel met een afloop met zwaar lichamelijk letsel, waarschijnlijk was. De rechtbank is daarom van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat sprake was van een aanmerkelijke kans op de dood van, dan wel het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de politieagenten. Verdachte zal om die reden worden vrijgesproken van het primair en subsidiair tenlastegelegde.
Wel vond de rechtbank de bedreiging bewezen en heeft daarvoor 4 maanden gevangenisstraf en een rijontzegging van 10 maanden opgelegd.
Voor een tweetal overtredingen is ook nog 1 maand hechtenis en een rijontzegging van 3 maanden en een boete van € 250,– opgelegd.
De door de agenten ingediende schadevorderingen zijn niet toegewezen.

Ander nieuws

Menu