Toeval en noodlot bestaan wél

Toeval en noodlot bestaan wél

Mooi artikel van 2 veiligheidsdeskundigen over risico’s op ongevallen in de chemische industrie en het feit dat noodlot nu eenmaal bestaat:

“In Nederland heerst de opvatting dat elk ongeluk een aanwijsbare oorzaak heeft, die het gevolg is van een onnodig gemaakte fout, die vermijdbaar was en dus verwijtbaar is.”Daarom kom je het begrip noodlot in de publicaties over veiligheid ook nergens tegen.”
Als we daarentegen als samenleving toelaten dat het noodlot deel kan zijn van de werkelijkheid, dan biedt dat ruimte voor mededogen met degenen die bij een ongeval betrokken zijn, kunnen geschillen op vreedzame wijze worden opgelost en kunnen we op veiligheidsgebied gezamenlijk meer bereiken.”

Geen risicoloos bestaan

Wat mij betreft geldt dit voor onze gehele samenleving, waarin wij risicoloos willen leven, zonder dat ons onheil overkomt.

Het zou goed zijn wanneer dit soort tegengeluiden wat vaker te horen zijn en dat er ook naar geluisterd wordt.

Gevolgen voor het strafrecht

Een meer kritischer benadering in het strafrecht door het OM bij zaken waar ernstige ongelukken met letsel of dodelijke afloop een rol spelen, is op zijn plaats.

Dus niet elk ongeluk zo maar voor de rechter brengen, alleen omdat de gevolgen zo ernstig zijn.

De Officier van Justitie zou vaker aan de betrokkenen moeten uitleggen dat het noodlot nu eenmaal kan toeslaan en dat daar niet altijd iemand strafrechtelijk verantwoordelijk voor te houden is.

Een gespecialiseerd strafrechtadvocaat kan in een vroeg stadium in dit soort zaken namens de veroorzaker van het onheil in overleg treden met de Officier van Justitie, om de zaak te laten seponeren. De zaak komt dan niet voor de strafrechter.

Aan zo’n sepotbeslissing kunnen voorwaarden worden verbonden. Bijvoorbeeld een aan slachtoffer(s) te betalen schadevergoeding, of een proeftijd.

Bel of mail gerust al hier vragen over zijn.

https://www.vnci.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4719837185

VNCI.NL

Ander nieuws

Menu