Advocaten

mr. J.P.A. (Jan Peter) van Schaik

Specialist strafrecht (algemeen, internationaal, financieel en economisch) en lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA)

Als meester in de rechten afgestudeerd in 1993. Sindsdien werkervaring als docent strafrecht aan de Universiteit Utrecht en aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. In 1994 beëdigd als advocaat en dus meer dan 25 jaar ervaring. Sinds 2007 lid van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting te Grave.

Als advocaat, gespecialiseerd in strafzaken, is het mijn doel om een cliënt, betrokken bij een strafrechtelijke procedure, zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Veelal ook in gevallen wanneer de cliënt niet in staat is de advocaat te betalen. Daarbij kan ik mij van andere advocaten onderscheiden door voor mijn cliënten maximaal bereikbaar te zijn, zowel in de avonduren als in de weekenden. Ik ben over het algemeen in staat om binnen zeer korte tijd een vrijblijvend (advies)gesprek te voeren.

Jan Peter van Schaik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Strafrecht

 • Financieel en economisch Strafrecht

 • Fiscaal Strafrecht

 • Internationaal Strafrecht

 • Jeugdstrafrecht

 • Milieu Strafrecht

 • Militair Strafrecht

 • TBS

 • Uit- en overleveringszaken

 • Vreemdelingenstrafrecht

 • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

schaik@advocatenkantoorvanschaik.nl
Tel. +31 (0)6 512 234 18

mr. A. (Ashley) van der Poel

Strafrechtadvocaat (algemeen strafrecht, waaronder levensdelicten, zedenzaken, opiumwet, verkeer en wapens).

Als meester in de rechten afgestudeerd in 2015 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In datzelfde jaar beëdigd als advocaat en gespecialiseerd in strafzaken.

Als advocaat ben ik gedurende de gehele strafrechtelijke procedure bij een client betrokken. Daarbij vind ik het belangrijk om goed bereikbaar te zijn, zodat bij onverwachte gebeurtenissen adequaat gehandeld kan worden. In het geven van advies en het bepalen van de strategie ben ik realistisch en bespreek ik dit met de client. Mijn doel is om voor de cliënt het uiterste uit een zaak te halen.

Ashley van der Poel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Strafrecht

 • Internationaal Strafrecht

 • Jeugdstrafrecht

 • Militair Strafrecht

 • Uit- en overleveringszaken

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

poel@advocatenkantoorvanschaik.nl
+31 (0)6 105 198 45

Menu