Strafrecht

De algemeen strafrechtelijke praktijk, die betrekking heeft op vermogensdelicten zoals diefstal, verduistering en heling, levensdelicten zoals dood door schuld, doodslag en moord en strafbare feiten zoals valsheid in geschrifte, oplichting, mishandeling, zedenmisdrijven en verdovende middelen.

Van Schaik Advocaten
Menu