Camerabeelden ziekenhuis vallen ook onder verschoningsrecht van arts

Op 10 april 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat als de politie in het kader van strafrechtelijk onderzoek camerabeelden van een ziekenhuis wil ontvangen, deze beelden, niet hoeven te worden verstrekt.

De geheimhoudingsverplichting van een arts heeft dus ook betrekking op dit soort camerabeelden, ook al hebben die betrekking op ruimten die voor iedereen, dus ook voor niet-patiënten toegankelijk zijn.

“De Rechtbank heeft tot uitgangspunt genomen dat op de camerabeelden in ieder geval ook patiënten zijn vastgelegd. Camerabeelden waaruit de identiteit van een patiënt of van het bestaan van een (toekomstige) hulpverleningsrelatie valt af te leiden omdat zij de bezoeker van een bepaalde arts of een bepaalde behandelafdeling van een ziekenhuis herkenbaar in beeld brengen, kunnen onder het verschoningsrecht van een arts en derhalve het de klaagster toekomende afgeleide verschoningsrecht vallen. De Rechtbank heeft dat miskend. Dat, zoals de Rechtbank heeft overwogen, op de desbetreffende camerabeelden ook bezoekers en begeleiders te zien zijn en dat de plaatsen waar die camerabeelden zijn gemaakt voor een ieder toegankelijk zijn, maakt dat niet anders.”

Bekijk hier de volledige uitspraak

Ander nieuws

Menu